Sobre o Máster

Obxectivo do máster e saídas profesionais

Cal é o obxectivo do Máster en Servizos Culturais?

O obxectivo do máster é formar especialistas de alto nivel na análise da cultura nun sentido amplo e aplicado, así como na xestión, deseño e programación de actividades e proxectos culturais de índole diversa(exposicións, espectáculos audiovisuais, museos, galerías, dinamización do patrimonio material e inmaterial, posta en valor de bens culturais, etc.). Os nosos titulados/as poden ser: xestores culturais en institucións públicas (concellos, deputacións, administración autonómica e universitaria, etc.) e privadas (fundacións, empresas culturais, etc.).

Cales son as saídas profesionais do Máster en Servizos Culturais?

O máster oriéntase á formación de especialistas de alto nivel que sexan capaces de exerceren unha actividade organizada e innovadora en calquera ámbito dos pertencentes á cultura aplicada. Os titulados/as estarán preparados para traballaren por conta propia ou integrando e dirixindo estruturas alleas en calquera aspecto dos relacionados coa transmisión e valorización do universo cultural con vistas a poñelo a disposición para a sociedade. Dada a evidente polisemia do termo cultura, os ámbitos de traballo dos e as especialistas na súa interpretación aplicada son tamén amplos e diversos entre si, mais todos teñen en común a vocación de servizo, de posta a disposición activa dos contornos que se desenvolven para sectores concretos da cidadanía (infancia, terceira idade, profesionais, etc.) ou para esta entendida na súa globalidade.

En que perfís e ámbitos profesionais concretos poderán aplicar os seus coñecementos os titulados do máster?

Entre os perfís e ámbitos profesionais máis coñecidos destacan os seguintes:

  • Conservación, promoción e ordenación do patrimonio cultural.
  • Xestión e programación cultural en institucións e administracións públicas.
  • Dinamización cultural (promoción da cultura en distintas institucións e organización de proxectos e eventos culturais).
  • Deseño e coordinación de exposicións en museos e galerías de arte.
  • Asesoramento e xestión de empresas ou entidades públicas de carácter cultural.
  • Promoción e xestión dos recursos culturais orientada ao turismo.
  • Cooperación cultural internacional e ONGs.

Tendo en conta o panorama da cultura nos países occidentais e a súa dimensión extremadamente creativa e aberta ás novas realidades, o Máster en Servizos Culturais é tamén unha formación idónea para aquelas persoas que, dotadas dunha inicial formación humanística en calquera dos seus ámbitos, desexen intervir no seu contorno como actores culturais activos a través da creación e dirección de empresas culturais de todo tipo.

 

Asistencia non obrigatoria

 Que é a docencia semipresencial?

O Máster Universitario en Servizos Culturais impartirase no curso académico 2015-2016 na modalidade semipresencial. As ensinanzas semipresenciais (tamén chamadas mixtas ou b-learning), recoñecidas expresamente nos novos modelos educativos adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior, implican, por definición, a converxencia da docencia presencial e da ensinanza online.

O modelo semipresencial reduce o número de sesións en aula, proporcionando máis oportunidades para o desenvolvemento de destrezas e habilidades e fomentando a aprendizaxe activa por parte do alumno/a. A partir desta filosofía, este máster inclúe tanto actividades presenciais (que se poden seguir tamén a distancia) como actividades online, pedagoxicamente estruturadas para facilitar a asimilación dos contidos e o desenvolvemento das habilidades. A asistencia ás clases, se ben é aconsellable, non é obrigatoria. As clases poden ser gravadas para que o alumno/a poida velas cando mellor lle conveña e cantas veces o precise.

Cal é o horario das sesións de aulas?

No calendario lectivo están programadas varias sesións presenciais de cada materia asignada ao semestre. Serán os xoves entre as 16:00 e as 21:00 horas e os venres entre as 10:00 e as 14:00 horas.

Que plataforma se utilizará para facer chegar ao alumnado os materiais e as actividades?

A Universidade de Santiago emprega Moodle como plataforma de xestión da aprendizaxe. Nela, os profesores/as realizarán un seguimento continuado das actividades interactuando cos alumnos/as a través das distintas ferramentas de comunicación que inclúe (chat, foros, correo electrónico, ect.) e contestando a todas as dúbidas que eles/as expoñan, nun prazo razoable de tempo e sempre de acordo co calendario lectivo.

Como se organizará a avaliación do proceso de aprendizaxe?

A avaliación do proceso de aprendizaxe levarase a cabo a través das diversas actividades que cada alumno/a debe realizar e mediante as probas que se consideren convenientes. O exame final, obrigarorio, realizarase de forma presencial.

Quen pode resolver dúbidas acerca do máster e do seu modelo de docencia?

 Podes comunicar coa coordinadora do máster (Carme Silva Domínguez: mdocarme.silva@usc.es) ou coa xestora administrativa do título (Margarita Díaz: mariamargarita.diaz@usc.es).

 

Estrutura do título e especialidades. Orientacións profesional e investigadora

Como se organiza a carga académica do Máster en Servizos Culturais?

O Máster en Servizos Culturais organízase de forma modular. No primeiro módulo están contidas as materias obrigatorias, que se imparten no primeiro semestre e son as seguintes:

O imaxinario colectivo do mundo global: retos da sociedade actual 3 créditos
Desenvolvemento local e patrimonio cultural 6 créditos
Políticas culturais e interculturalidade 6 créditos
Linguas para a comunicación: inglés/francés/portugués (escollerase unha das tres) 3 créditos
Lingua para a escritura académica e praxe dos discursos orais 6 créditos

No segundo módulo están situadas as materias que conducen á obtención da especialidade 1 do Máster en Servizos Culturais, denominada Xestión dos bens culturais. Se desexa conseguir esta especialidade, o alumno/a deberá cursar cando menos 12 créditos (dúas materias) do módulo 2, que consta das seguintes materias:

Patrimonio arqueolóxico e etnográfico 6 créditos
Cultura escrita e oralidade: investigación, recuperación, xestión 6 créditos
Patrimonio documental e paisaxe histórica 6 créditos
Metodoloxía e recursos para a investigación humanística 6 créditos

No terceiro módulo están incluídas aquelas materias que conduce á obtención da especialidade 2 do Máster en Servizos Culturais, denominada Xestión do patrimonio lingüístico e literario. Aquelas persoas interesadas en conseguir esta especialización deberán cursar cando menos 12 créditos (dúas asignaturas de 6 créditos ou ben unha de 6 e dúas de 3 créditos) do módulo 3, que está formado polas seguintes materias:

Xestión da diversidade lingüística e comunicación intercultural no mundo actual 6 créditos
Metodoloxía e recursos para a investigación filolóxica 6 créditos
Literatura e patrimonio: poder, memoria e lugar 6 créditos
O texto galego: da escritura á difusión 3 créditos
Cultura e artes na era global 3 créditos

Ademais, o Máster en Servizos Culturais conta cun módulo de materias optativas que non conducen a unha especialización pero que completan a formación que ofrecen os módulos 2 e 3. O alumno/a pode cursalas como complemento á especialidade que desenvolva, ou ben se non desexa obter especialización de ningún tipo. Dado que todas elas en conxunto desenvolven aspectos complementarios relacionados coa xestión cultural, o módulo que as inclúe a todas denomínase Dimensións aplicadas da cultura. Son as seguintes:

Cooperación cultural internacional e procesos migratorios contemporáneos 6 créditos
Deseño turístico de eventos e rutas culturais 3 créditos
Espectáculos e xestión: música, teatro e cine 3 créditos
Políticas de xénero e xestión cultural 3 créditos
Procesos migratorios e identidade sociocultural 3 créditos
Marketing nas empresas culturais 3 créditos
Comunicación e publicidade para a xestión cultural 3 créditos

Pódense conseguir as dúas especialidades nun único curso académico?

Dado que o alumno/a debe cursar 24 créditos optativos para terminar o máster, e que con 12 créditos dos módulos 2 ou 3 obtén unha especialidade, é posible cursar ambas as especialidades no mesmo curso académico.

Que dimensión ten o Traballo Fin de Máster do Máster en Servizos Culturais?

 O Máster en Servizos Culturais está concibido como un título versátil en canto a que inclúe a posibilidade de que os seus alumnos/as desenvolvan unha traxectoria de perfil profesional ou ben de perfil investigador. É por iso que as persoas que o cursan poden optar pola elaboración dun traballo que se adapte máis ás súas expectativas e formación. O Máster en Servizos Culturais permite o acceso a diversos programas de doutoramento dentro e fóra da USC.

Para as persoas interesadas en desenvolver unha traxectoria profesional no ámbito dos servizos culturais, a liña profesional inclúe as seguintes dúas materias:

  • Prácticas en empresa (6 créditos).
  • Traballo Fin de Máster (6 créditos).

O Máster en Servizos Culturais conta cunha extensa oferta de institucións e empresas nas que os seus alumnos/as poden realizar as prácticas, que serán supervisadas e titorizadas tanto por responsables académicos como por traballadores da empresa ou institución escollida.

Para as persoas interesadas en orientaren o seu título á consecución dunha formación básica vinculada á investigación nas distintas áreas humanísticas e de ciencias sociais presentes no título, a liña investigadora supón a realización dun Traballo Fin de Máster máis amplo (6 créditos + 6 créditos da materia complementaria ao Traballo Fin de Máster, o que fai un total de 12 créditos).

A modo de recomendación indícase que aqueles alumnos/as que queiran desenvolver a liña investigadora do título poden cursar tamén unha das dúas seguintes materias, ou ben ambas, para perfilar en maior medida a súa orientación de cara á iniciación á investigación:

Metodoloxía e recursos para a investigación humanística Módulo 2, 6 créditos
Metodoloxía e recursos para a investigación filolóxica Módulo 3, 6 créditos

Como se organizan as materias do plan de estudos por semestres?

 O cadro adxunto explica a estrutura do máster no referido á súa organización por semestres:

Primeiro semestre
Asignaturas Obligatorias Módulo Créditos
El imaginario colectivo del mundo global: retos de la sociedad actual Módulo 1: Obrigatorio 3
Desarrollo local y patrimonio cultural Módulo 1: Obrigatorio 6
Políticas culturales e interculturalidad Módulo 1: Obrigatorio 6
Lenguas para la comunicación: inglés/francés/portugués (el alumno escogerá una de las tres) Módulo 1: Obrigatorio 3
Lengua para la escritura académica y praxis de los discursos orales Módulo 1: Obrigatorio 6
TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS 1er SEMESTRE   24
Asignaturas/Créditos optativos ofertados no primeiro semestre
Patrimonio arqueolóxico e etnográfico Módulo 2: especialidade 1 6
Xestión da diversidade lingüística e comunicación intercultural no mundo actual Módulo 3: especialidade 2 6
Cooperación cultural internacional e procesos migratorios contemporáneos Módulo 4 6
Segundo semestre
Asignaturas/Créditos optativos ofertados no segundo
Patrimonio documental e paisaxe histórica: investigación, xestión e posta en valor Módulo 2: especialidade 1 6
Cultura escrita e oralidade: investigación, recuperación, xestión Módulo 2: especialidade 1 6
Metodología e recursos para a a investigación humanística Módulo 2: especialidade 1 6
O texto galego: da escritura á difusión Módulo 3: especialidade 2 3
Literatura e patrimonio: poder, memoria e lugar Módulo 3: especialidade 2 6
Cultura e artes na era global Módulo 3: especialidade 2 3
Metodología e recursos para a investigación filolóxica Módulo 3: especialidade 2 6
Diseño turístico de eventos e rutas culturais Módulo 4 3
Espectáculos e xestión: música, teatro e cine Módulo 4 3
Políticas de xénero e xestión cultural Módulo 4 3
Marketing nas empresas culturais Módulo 4 3
Comunicación e publicidade para a xestión cultural Módulo 4 3
Prácticas Externas Módulo 5 6
Asignatura complementaria do Traballo Fin de Máster (Orientación investigadora) Módulo 5 6
Asignaturas do 2º semestre de carácter obrigatorio
Traballo Fin de Máster Módulo 5 6

 

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s